CV

Pentti Arajärvi

Syntynyt Helsingissä 2.6.1948, Naimisissa

Koulutus: Oikeustieteen tohtori, Helsingin yliopiston sosiaalioikeuden professori (emeritus)


Ura

 • Sosiaalioikeuden professori (ma), Helsingin yliopisto 2011–2015
 • Sosiaali- ja koulutusoikeuden professori, Itä-Suomen yliopisto 2006-2011
 • Sosiaalioikeuden professori (mvs.), Joensuun yliopisto 2003-2006
 • Sisäasiainministeriön asettaman maahanmuuttajien työllistymisen esteitä ja tuloloukkuja koskevan hankkeen selvitysmies 2008
 • Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten selvitysmies 2006
 • Aikuisopiskelun toimeentulojärjestelmien ja maksujen sekä aikuiskoulutuksen verotuksen selvitysmies 2003
 • Johtava tutkija, Kansaneläkelaitos 2000-2002
 • Eduskunnassa 1984–2000 valiokuntasihteerinä, sittemmin valiokuntaneuvoksena;
 • Sosiaalivaliokunnan, sittemmin sosiaali- ja terveysvaliokunnan sihteerinä 1984–2000;
 • Talousvaliokunnan sihteerinä 1984–1989.
 • Toimeentuloturvan selvitysmies 1997–98
 • Poliittinen sihteeri 1986–87 (opetusministeri Pirjo Ala-Kapee)
 • Opetusministeriössä 1972–1984 esittelijänä, hallitussihteerinä, opetusneuvoksena, johtavana projektisihteerinä

Luottamustoimia

 • Suomen Mielenterveysseuran hallituksen puheenjohtaja 2010–
 • Samapalkkaisuusohjelman korkeantason seurantaryhmän puheenjohtaja 2008-2015
 • Ihmisoikeusliiton hallituksen jäsenSuomen Koripalloliiton puheenjohtaja 2006–2007
 • Suomen Aivosäätiön valtuuskunnan puheenjohtaja 
 • Lastensuojelun keskusliiton hallituksen puheenjohtaja 2006–
 • Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lapsiasianeuvottelukunnan jäsen 2006–
 • Osuusliike HOK–Elannon edustajiston jäsen
 • Ihmisoikeusvaltuuskunnan varapuheenjohtaja ja jäsen 2012–

Julkaisut

 • Social Security Law Finland 2018Johdatus sosiaalioikeuteen 2011
 • Maahanmuuttajien työllistyminen ja kannustinloukut. Sisäasiainministeriön julkaisu 2/2009
 • Sivistykselliset oikeudet ja velvollisuudet 2006
 • Näkökohtia työttömyyden aikaisen turvan kehittämisestä. Työmarkkinatuen ja toimeentulotuen sekä niiden hallinnon ja rahoituksen kehittäminen. Työ- hallinnon julkaisu 348. 2005
 • Paremminvointiyhteiskunta 2003
 • Toimeentuloturvan oikeellisuus. Toimeentuloturvaa koskevan lainsäädännön suhde perustuslakiin, erityisesti perusoikeuksiin, ihmisoikeuksiin ja yhteisöoikeuteen (väitöskirja) 2002
 • Opetuslainsäädännön käsikirja (yhdessä Merja Aalto-Setälän kanssa) 1999 ja 2004
 • Oikeus sivistykseen 1994
 • Koululainsäädännön käsikirja (yhdessä Merja Aalto-Setälän kanssa) 1993
 • Uusi Eurooppa ja Suomi (yhdessä Jouko Skinnarin kanssa) 1993
 • Eurooppa ja Suomi (yhdessä Jouko Skinnarin kanssa) 1990
 • Koululainsäädännön käsikirja 1985
 • Artikkeleita sosiaaliturvan, opetuksen ja koulutuksen sekä perus- ja ihmisoikeuksien alalta